th

  • en
  • th

PRODUCTS

Life Excellent เราขายแอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ กรณีที่ท่านหารุ่นและขนาดที่ต้องการไม่ได้จากเมนูนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 021021044 หรือ ติดต่อ sale (คุณฝน) 0971582356 (คุณหม่อน) 0982480716 หรือ Line @haiaz    กรณีเป็นงานร้านค้า/ออฟฟิช หรือ สำนักงาน หน่วยงานราชการ เรายินดีส่งช่างเข้าประเมินหน้างานให้ครับ

38TVBA024 24,000 BTU

฿ 28,350 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA018 18,000 BTU

฿ 22,900 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA016 16,000 BTU

฿ 19,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA013 13,000 BTU

฿ 18,050 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA010 10,000 BTU

฿ 15,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB028 28,000 BTU

฿ 29,850 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB024 24,000 BTU

฿ 24,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB018 18,000 BTU

฿ 21,350 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB013 13,000 BTU

฿ 15,100 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB010 10,000 BTU

฿ 13,000 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVCA018 18,000 BTU

฿ 27,350 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVCA013 13,000 BTU

฿ 23,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA024 24,000 BTU

฿ 28,350 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA018 18,000 BTU

฿ 22,900 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA016 16,000 BTU

฿ 19,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA013 13,000 BTU

฿ 18,050 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVBA010 10,000 BTU

฿ 15,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier ION STRIKE เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB028 28,000 BTU

฿ 29,850 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB024 24,000 BTU

฿ 24,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB018 18,000 BTU

฿ 21,350 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB013 13,000 BTU

฿ 15,100 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TEVGB010 10,000 BTU

฿ 13,000 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - Innovative Health Protaction เคลือบสานพิเศษ Aqua Resin ช่วยป้องกันฝุ่นแบคทีเรีย - Electical Safty Protection ป้องกันแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายจากแรงดันไฟ - DC Inverter ระบบแบบพิเศษควบคุมอุณหภูมืได้ละเอียด ช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVCA018 18,000 BTU

฿ 27,350 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5

38TVCA013 13,000 BTU

฿ 23,550 (ติดตั้งฟรี)   เครื่องปรับอากาศติดพนัง - Carrier  เครื่องปรับอากาศ Carrier ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วย R32 ประหยัดพลังงาน - X-IONIZER ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก - PM 2.5 FILTER ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรีย และฝุ่นขนาด2.5ไมครอน - SELF CLEANING ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ - ประหยัดไฟเบอร์ 5