th

  • en
  • th

About us

Life Excellent

LIFE EXCELLENT เราพร้อมบริการ เรามีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ลูกค้าองค์กรมากกว่า 100 บริษัท 

1) ขายพร้อมติดตั้งแอร์
2) ซ่อมแอร์
3) ล้างแอร์

เรามีทีมช่างที่พร้อมบริการ มากกว่า 10 ทีม เราต้องการทำงานรวดเร็ว การซ่อม 24 ชม. รับประกันการติดตั้ง 365 วัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในงานจองเรา 
ไทย อีซี 2016 เรามีประสบการณ์ทำงานให้กับ
1)ศูนย์บริการไดกิ้น
2)ศูนย์บริการซัมซูง
3)ศูนย์บริการไฮเออร์
4)ทีมติดตั้งเพาเวอร์บาย
5)ทีมติดตั้งเอสชีจี

About us

Life Excellent

LIFE EXCELLENT เราพร้อมบริการ เรามีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ลูกค้าองค์กรมากกว่า 100 บริษัท 

1) ขายพร้อมติดตั้งแอร์
2) ซ่อมแอร์
3) ล้างแอร์

เรามีทีมช่างที่พร้อมบริการ มากกว่า 10 ทีม เราต้องการทำงานรวดเร็ว การซ่อม 24 ชม. รับประกันการติดตั้ง 365 วัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในงานจองเรา 
ไทย อีซี 2016 เรามีประสบการณ์ทำงานให้กับ
1)ศูนย์บริการไดกิ้น
2)ศูนย์บริการซัมซูง
3)ศูนย์บริการไฮเออร์
4)ทีมติดตั้งเพาเวอร์บาย
5)ทีมติดตั้งเอสชีจี